KLUBHUSET forår 2015

 

Lørdags frokost:                   For sæson 2015/1016 ønskes en person/et par, som tovholder for disse fantastiske sammenkomster,

                                                som dog ikke er et ES arrangement.

                                                Check kalender på hjemmeside for udlejning

Varmepumpe 1 & 2:    Kan nu fjernstyres, en løsning er fundet, og inplementeret.

                                Hvis varme pumpe styres manuelt, skal den vise "HEAT" i displayet,

                                når Temperatur reguleres

Udlejning af klubhus:  Kan normalt kun foregå vintersæson, der er: mellem de 2 standerskift.

Borde & stole:            Møblerne er nu malet, og vi siger stor tak til malerholdet.

                                "Vi gør det selv". er det nye motto i ES

 

klik her  for at sende en mail til husudvalget

 

   Dato: 09-01-2014                          Tilbage til Egå Sejlklub